aadk Wp.Labuan: RUMAH KOMUNITI AADK

Monday, 2 July 2012

RUMAH KOMUNITI AADK

CCH
CARING COMMUNITY HOUSE


OBJEKTIF


a.       Sebagai program sokongan dan mempelbagaikan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti yang sedia ada.

b.       Mewujudkan model program dan aktiviti ‘after care’ untuk klien bagi mencegah mereka daripada ‘relapse’.

c.       Membimbing dan memberi latihan kemahiran kendiri, , membantu perancangan hidup yang lebih praktikal dan produktif dan seterusnya menjalani proses integrasi sosial supaya mereka dapat berperanan dalam masyarakat.

d.       Mempelbagaikan program dan aktiviti supaya ianya lebih menyeluruh (holistik) dalam usaha membentuk fizikal, mental, psikologikal dan spiritual sesuai dengan keparahan yang dihadapi oleh penagihan.

e.       Menggalak dan menggerakkan semua lapisan masyarakat dalam usaha merawat pulih dan mengekalkan kepulihan klien.

KAEDAH PERLAKSANAAN
 1.       Pendekatan

Pendekatan secara ‘Multi Dimentional Approach’ iaitu membentuk dan memantapkan jasmani, emosi, rohani, intelektual, sosial dan kerjaya yang berkonsepkan ‘man help man to help himself’. Perjalanan Rumah Komuniti ini akan dilaksanakan oleh kes-kes pengawasan, bekas-bekas penagih dadah dengan bantuan dan sokongan masyarakat setempat seperti ahli keluarga, pemimpin masyarakat, ahli politik, jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO), ahli korporat, dan yang berkaitan.


      2.        Fungsi dan Peranan Rumah Komuniti                   

    • Pusat aktiviti bersepadu berkaitan masalah dadah seperti pencegahan, rawatan dan pemulihan dan penguatkuasaan.

    • Penggerak untuk melibatkan setiap lapisan masyarakat dalam usaha memerangi dadah.

    • Penyebar maklumat berkaitan dadah semasa.

    • Membantu AADK bagi memastikan kes-kes pengawasan dan bekas-bekas penagih dapat mengikuti program yang telah dirancang.

 • Senarai Rumah Komuniti yang berhamiran dengan AADK Wp.Labuan

Rumah Komuniti Kg. Pintas Beaufort 
Peti Surat 38, Pejabat Daerah Beaufort, 
89800 Beaufort Sabah
Tel: 087-222667
Faks :087-222669
Ketua Pegawai: Puan Effanehwati binti Lakat

Rumah Komuniti Kg. Darau, Menggatal
Balai Raya Kampung Darau ,
[Darau Laut], Menggatal,
Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 088-261845
Faks: 088-261845
Ketua Pegawai : Encik Jamaji @ Herman bin Jaini


No comments:

Post a Comment

PROSEDUR KE MASUKAN KE WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2021

 Prosedur Kemasukan ini berkuatkuasa  1 januari 2021 Patuhi Sop ..ingat Kita masih belum menang Kita jaga Kita